Encyclopedie

Encyclopedie

De openbare Journalist in Nederland encyclopedie is speciaal ingericht voor alle onderwerpen gerelateerd aan journalisten. Al onze gebruikers kunnen hun kennis en kunde bijdragen aan de encylopedie om samen een zo compleet en accuraat mogelijk beeld te scheppen aan lezers.